Debenture Là Gì? Đặc Điểm Và Ưu – Nhược Điểm Của Debenture

Thời gian gần đây trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh rất phổ biến từ khóa Debenture được những người mới gia nhập thị trường đầu tư quan tâm. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về Debenture, sau đây cùng tìm hiểu Debenture là gì, có đặc điểm như thế nào và ưu nhược điểm của Debenture qua bài viết dưới đây.

  1. Khái niệm

Debenture theo tiếng Việt là trái khoán tín dụng có lãi suất cố định và nó cũng được xem như một loại công cụ nợ và đặc biệt không dựa vào tài sản thế chấp hay ký quỹ. Vì không có sự hỗ trợ của tài sản thế chấp, trái khoán tín dụng được đảm bảo theo uy tín, danh tiếng của nhà phát hành để nhận hỗ trợ. Ngoài ra có trường hợp doanh nghiệp có thể dùng tài sản cụ thể để đảm bảo khoản vay. Trong một số trường hợp đặc biệt, người cho vay được dựa vào hình thức trái quyền chung với toàn bộ tài sản của doanh nghiệp trong trường hợp vỡ nợ. Trái khoán tín dụng có thể do tập đoàn tài chính và chính phủ phát hành nhằm huy động vốn và gây quỹ.

  • Đặc điểm của Debenture.

Có đặc điểm giống như đa số các trái phiếu, thì Debenture (trái khoán tín dụng) thường phải trả các khoản thanh toán lãi theo định kì đã quy định gọi là thanh toán phiếu lãi. Tương tự như những loại trái phiếu khác Debenture được ghi lại trong một khế ước, nhận định rõ được các đặc tính việc cung cấp nợ. Thể hiện qua phương thức tính lãi, phiếu lãi, ngày đáo hạn, thời gian trả lãi và các tính năng khác.

  • Ưu và nhược điểm của Debenture.

Ưu điểm của Debenture: Một trái khoán tín dụng phải trả lãi theo quy định diễn ra thường nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất coupon hay lãi suất trả thường xuyên từ Debenture. Sau một khoảng thời gian nhất định, các trái khoán chuyển đồi thường được chuyển sang cổ phiếu vốn chủ sỡ hữu, được xem là trường hợp chuyển đổi để trở nên hấp dẫn hơn dễ thu hút được lượng nhà đầu tư tăng lên. Ngoài ra, trong trường hợp mà dẫn đến làm doanh nghiệp có thể phá sản, khoản nợ của các cổ đông phổ thông được đưa lên trả trước.

Nhược điểm của Debenture: Là trái khoán có lãi suất cố định nên khi lãi suất thị trường tăng lên trong môi trường này có thể gặp các vấn đề rủi ro về lãi suất. Trong tình huống này nhà đầu tư có thể tính ra và nhận thấy những khoản đầu tư được bỏ ra để chi trả cho lãi suất thị trường cao hơn so với khoản lãi mà họ có thể nhận được. Để có được sự tín nhiệm của nhà đầu tư là rất quan trọng khi đánh giá cơ hội rủi ro thì nhà phát hành cơ bản phải đáp ứng được khả năng tài chính. Ngoài ra, trái khoán tín dụng rất dễ gặp phải rủi ro lạm phát nếu phiếu lãi trả bị chậm, không bắt kịp tỷ lệ lạm phát. Chẳng hạn, khi trái khoán trả nợ ở khoảng 4% mà lạm phát lại làm giá tăng ở khoảng 5% thì chủ sỡ hữu dễ dàng nhận ra được khoản lỗ.

  • Rủi ro của Debenture đối với nhà đầu tư.

Trái khoán tín dụng có thể mang lại rủi ro lạm phát đối với chủ nợ, nếu lãi suất của khoản nợ thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Ngoài ra, Debenture còn đem lại rủi ro lãi suất cho nhà đầu tư nếu khoản nợ đang nắm giữ có lãi suất cố định nhưng gặp tác động lãi suất thị trường tăng. Nhà đầu tư sẽ nhận ra khoản nợ đang trả thấp hơn các khoản đầu tư có sẵn khác chi trả lãi suất thị trường cao hơn. Nếu trường hợp này diễn ra, nhà đầu tư trái khoán tín dụng so với thị trường khác có thu nhập thấp hơn. Đặc biệt, Debenture còn mang rủi ro tín dụng và vỡ nợ, khi doanh nghiệp gặp khó khăn mặt tài chính nguyên nhân do kinh tế vĩ mô, lý do nội bộ dấn đến nhà đầu tư có khả năng vỡ nợ về các trái khoán. Nếu phá sản hoàn trả các cổ đông phổ thông sẽ diễn ra sau các người giữ trái khoán.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Debenture là gì, đặc điểm của Debenture và ưu nhược điểm, những rủi ro mà đầu tư có thể gặp phải nếu đầu tư Debenture. Nếu đang có ý định đầu tư thì bạn có thể xem xét đầu tư Debenture.